Protichnites Track Maker

Arthropod Krukowski Quarry